Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Torgersrud massetak -offentlig ettersyn av planprogram

Offentlig ettersyn av planprogram for konsekvensutredning ved "Detaljregulering av Torgersrud massetak", planID 201607

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger legges med dette forslag til «Planprogram for konsekvensutredning knyttet til utarbeidelsen av «Detaljregulering av Torgersrud massetak», PlanID 201607 ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet gjelder for den konsekvensutredningen (KU) som skal skje i tilknytning til den angjeldende reguleringsplanen.

Tiltakshaver er Svein Brodahl Grusforretning og plankonsulent er PLAN1 AS v/Halvor Tangen.

Planområdet er det samme som det ble kunngjort oppstart for 15.12.2016. Det utgjør ca. 75 da, ligger ved Græsberget sørøst for Skasen og omfatter nåværende massetak med utvidelse og dagens innkjøring fra Billitvegen.

Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen.

Innspill sendes fortrinnsvis inn via Plandialog. Alternativt via e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for innsending av merknader og innspill er 18.08.2017

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Plan1 AS v/Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, eller e-post hot@p1.no.

Start Plandialog over reguleringsplanen Torgersrud massetak her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

 

Sist oppdatert: 01.06.2017 15:48
Tekst: 
Foto: 
Topp