Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Stømner næringsområde 1- endelig vedtatt

Kommunestyret i Kongsvinger har i møte 19.10.2017 vedtatt reguleringsplan "Stømner næringsområde 1", planid 201204, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, sak 111/17.

Hensikten med planen er å legge til rette for næring og plasskrevende handel samt daglivarebutikk. Planområdet ligger ved Stømner, sør for E16 og vest for nyregulert veg (Trygve Stokkes veg) og er på ca. 110 da. Planen innbefatter gnr/ bnr. 31/227, 31/230 og deler av 32/57 og 31/36.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Klager kan sendes på tre måter:

  • Via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send til uttalelse”. Se link lenger ned i denne artikelen.
  • Skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no
  • Som brev til Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, 2226 Kongsvinger

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist er 3 uker fra annonsedato. 

Informasjon om retten til å klage finner du HER.

Frist for innsending er innen 3. desember 2017.

Start Plandialog over reguleringsplanen Stømner næringsområde 1 her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

 

Sist oppdatert: 13.11.2017 14:43
Foto: 
Topp