Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Sagli massetak - offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 er det på delegert myndighet fra Planutvalget, sak 062/18,  vedtatt å legge forslag til reguleringsplan 201503 Sagli massetak med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger ca. 9 km nordøst for Kongsvinger by, inntil fv. 367 – Brøderudvegen, mellom Roverud og Skinnarbøl. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 6, bnr. 11 og 58 og del av gnr. 5, bnr. 3 samt del av gnr. 170, bnr. 10 og 11 (fv. 367).

Hensikten med planen er videre utvikling av eksisterende massetak og å tilrettelegge for næringsvirksomhet som mottak og sortering av ikke forurensede returmasser.

Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen.

Alle dokumenter kan også ses i Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i Rådhuset.

Innspill sendes fortrinnsvis inn via Plandialog. Alternativt via e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for innsending av merknader og innspill er 18.04.2018

Start Plandialog over reguleringsplanen Sagli massetak her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 02.03.2018 09:54
Tekst: 
Foto: 
Topp