Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Rv.2 Roverud-Føttaskjæra -offentlig ettersyn

Reguleringsplan 201608 Rv. 2 Roverud-Føttaskjæra er lagt ut til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med Kongsvinger kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Riksveg 2 Roverud-Føttaskjæra strekning. Planen legges ut på høring i perioden 10.01.2018 til 22.02.2018. Statens vegvesen har ansvaret for planprosessen etter plan- og bygningsloven § 3-7.

Formålet med planen er å sikre tilstrekkelig areal for å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på strekningen. Aktuelle tiltak er kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.

Aktuelle dokumenter finnes i Plandialog, følg link lenger ned på denne siden.

Eventuelle merknader og innspill kan sendes skriftlig til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost@vegvesen.no

Eller til Kongsvinger kommune:

  • Via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send uttalelse”. Se link lenger ned i denne artikelen.
  • Skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no 
  • Som brev til Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Postboks 900, 2226 Kongsvinger

Frist for innsending av innspill er 22.02.2018

Start Plandialog over reguleringsplanen Rv. 2 Roverud-Føttaskjæra her.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Prosjektleder Knut Arne Berg, tlf. 62553728/94881977 eller e-post
knut.arne.berg@vegvesen.no

Spørsmål om planprosessen kan rettes til:
Maren Søhagen, tlf. 95945291 eller e-post maren.sohagen@vegvesen.no

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 09.01.2018 11:07
Tekst: 
Foto: 
Topp