Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Løvenskiold terrasse- endelig vedtatt

Kommunestyret i Kongsvinger har i møte 19.10.2017 vedtatt reguleringsplan "Løvenskiold terrasse", planid 201603, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, sak 112/17

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for tre nye boligblokker med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer og parkering. Planområdet omfatter Thv. Løvenksiolds veg og området mellom denne og Galgebakken. Området er på ca. 8,9 daa. Det samme området ble regulert i 2013.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Klager kan sendes på tre måter:

  • Via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send til uttalelse”. Se link lenger ned i denne artikelen.
  • Skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no
  • Som brev til Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, 2226 Kongsvinger

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Vedtakene er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagefrist er 3 uker fra annonsedato. 

Informasjon om retten til å klage finner du HER.

Frist for innsending er innen 3. desember 2017.

Start Plandialog over reguleringsplanen Løvenskiold terrasse her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 13.11.2017 14:43
Foto: 
Topp