Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Lierfløyta 2 - offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 har Planutvalget i møte 23.01.2018, sak 02/18, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan 201605 Lierfløyta 2 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger ved Lierfløyta på Granli, øst for eksisterende boliger i Bergimellomvegen i nær tilknytning til Liermoen flerbruksområde. Hensikten med planen er å legge til rette for 20 nye boligtomter. Det planlegges ny gjennomgående atkomstveg fra Snarevegen til Bergimellomvegen.

Tiltakshaver, Lier Gård Eiendom AS, inviterer til åpent informasjonsmøte om prosjektet 1. mars 2018 klokken 18.00 på flerbrukshuset på Liermoen.

Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen.

Alle dokumenter kan også ses i Kongsvinger bibliotek og Servicetorget i Rådhuset.

Innspill sendes fortrinnsvis inn via Plandialog. Alternativt via e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for innsending av merknader og innspill er 20.03.2018

Start Plandialog over reguleringsplanen Lierfløyta 2 her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 07.02.2018 10:54
Tekst: 
Foto: 
Topp