Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde -offentlig ettersyn

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 27.06.2017, sak 036/17, vedtatt å legge reguleringsplanen 201303 Kongsvinger stasjonsområde, områderegulering, ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er avgrenset av jernbanen, Glommangata og Tronsmos veg. Pendlerparkering øst for tunnelllokk over E16 kommer i tillegg.
Hensikten med planen er å utvikle et funksjonelt og universelt utformet kollektivknutepunkt (tog, buss, taxi, kiss & ride, parkering, gående, syklende) og fremtidsrettet byutvikling. Det legges til rette for ny gang- og sykkelbro over Glomma.

Aktuelle dokumenter finnes i Plandialog, følg link lenger ned på denne siden. Alle dokumenter kan også ses på Kongsvinger bibliotek og på servicetorget i Kongsvinger rådhus.

Eventuelle merknader kan sendes på tre måter:

  • Via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send uttalelse”. Se link lenger ned i denne artikelen.
  • Skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no 
  • Som brev til Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Postboks 900, 2226 Kongsvinger

Frist for innsending av innspill er 08.09.2017

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Start Plandialog over reguleringsplanen Kongsvinger stasjonsområde her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 29.06.2017 15:34
Tekst: 
Foto: 
Topp