Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Fv. 395 Kongevegen, gang- og sykkelveg -varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 3-7, §12-3 og §12-8 har Statens vegvesen igangsatt planarbeid for gang- og sykkelveg langs Kongevegen.

Planarbeidet utføres i samarbeid med Kongsvinger kommune. Prosjektet har som mål å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse på østsiden av Kongevegen mellom Vingersjøvegen og Lerkevegen, og sikre tilstrekkelig areal for fremtidig vedlikehold av fv.395.
 
Det blir åpen kontordag og åpent møte den 22.mars på trafikkstasjonen i Kongevegen. Åpen kontordag vil være fra kl 12-15 og åpent møte kl 17-19.
 
Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen.

Innspill sendes fortrinnsvis inn via Plandialog.

Alternativt kan innspill sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost-ost@vegvesen.no.

Oversendelsen merkes «Reguleringsplan for fv 395 Kongevegen, gang- og sykkelveg, saksnr 18/41215».

Frist for innsending av merknader og innspill er 20.april 2018

Kontaktperson: Knut Westerbø, tlf: 97467438, E-post: knut.westerbo@vegvesen.no


Start Plandialog over reguleringsplanen Fv.395 Kongevegen, gang- og sykkelveg her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 15.03.2018 15:46
Tekst: 
Foto: 
Topp