Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale i Thv. Løvenskiolds veg

Utbyggingsavtale Thv. Løvenskiolds veg

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 vedtok planutvalget 30.05.2017 i sak 027/17 å legge utbyggingsavtale for Thv. Løvenskiolds veg ut til offentlig ettersyn. Avtalen omfatter utbygging av veg, belysning og vann- og avløpsanlegg. Avtaleparter er Ø.M. Fjeld AS ved selskapet Thv. Løvenskiolds veg AS, GIVAS og Kongsvinger kommune.

Dokumenter:

Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale ThvLøvenskioldsveg

Høringsutkast - utbyggingsavtale ThvLøvenskioldsveg

Eventuelle spørsmål kan rettes til Andreas Fuglum, tlf. 48 24 85 35.

Innspill sendes innen 4.august 2017 skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til
Kongsvinger kommune
Teknisk forvaltning
2226 Kongsvinger.

Sist oppdatert: 08.06.2017 09:41
Tekst: 
Foto: 
Topp