Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Høring – planlagte søknadsområder for Nkom-midler til bredbåndsutbygging i Kongsvinger kommune 2018

Kongsvinger kommune planlegger å søke Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd. Kommunen vet at deler av Kongsvinger har dårlig eller manglende bredbåndsdekning til tross for at dekningskart viser at dekningen teoretisk sett skal være tilfredsstillende. Kommunen har ikke ansvar for framføring av infrastruktur for bredbånd, men for å kunne bedre situasjonen vil kommunen søke tilskudd hos NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og Hedmark fylkeskommune.

Ordningen forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte, geografiske søknadsområder i kommunen legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill.

De geografiske områdene vist i kartutsnitt med farger er de aktuelle søknadsområdene i Kongsvinger kommune i 2018 (kommunen planlegger å søke tilskudd til alle de fire områdene).

Dette er områdene: Breiroa, Øyermoen, Bjørndalen og Edsberg.

 

MERK: Kartutsnittene er grovskisser, så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte.

Innbyggere, bedrifter, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til disse områdene før kommunen sender søknaden til fylkeskommuen og Nkom. Interessenter utenfor de utvalgte søknadsområdene oppfordres også til å svare på høringen. 

Høringsfristen er fredag 25.mai 2018.

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging finner du på www.Nkom.no

Kunngjøring skjer kun på Kongsvinger kommunes hjemmeside.

Innspill merkes med "Høringsuttalelse bredbånd 2018" og sendes til:

Per post:
Kongsvinger kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Per epost:
postmottak@kongsvinger.kommune.no

Kontaktperson for spørsmål:
Arnljot Bringedal tlf. +47 482 25 742

Merk at innspill kun tas imot via post eller e-post, og at innspill ikke skal rettes til kontaktperson.

Sist oppdatert: 27.04.2018 09:30
Tekst: 
Foto: 
Topp