Rediger
Hovedkategori:
Kultur

Atelier for ulike kunstarter, sted hvor kunstnere kan møtes for inspirasjon, arbeid og utvikling

www.atelier-austmarka.no

Postadresse Holmenvegen 70
Postnummer 2224
Poststed AUSTMARKA
E-post Send e-post til post@atelier-austmarka.no
Antall medlemmer 20
Kontonummer 1870 44 54992
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Astrid Ljøstad Svensen Leder 99262266