Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Veileder ved NAV

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker.  Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.

NAV Kongsvinger har ledig fast 100 % stilling som veileder på avdeling for oppfølging av sykemeldte og arbeidsavklaring.

Arbeidet innebærer arbeidsrettet brukeroppfølging. NAV Kongsvinger ønsker å gi flere muligheter til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

Arkivsak-ID: 18/555

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å bistå brukere som er sykemeldt eller på arbeidsavklaring med å beholde eller skaffe seg ordinært lønnet arbeid
 • Aktiv samhandling med arbeidslivet ved blant annet å besøke arbeidsplasser og drive individuell brukeroppfølging
 • Samhandle med helsetjenesten og andre kommunale og statlige enheter og eksterne samarbeidspartnere for tverrfaglig og helhetlig brukeroppfølging
 • Vi jobber tverrfaglig, og det er viktig å utvise fleksibilitet og evne til å arbeide med oppgaver innenfor flere overlappende fagområder. Veileder vil arbeide med helhetlig oppfølging av brukere med sikte på arbeid, aktivitet og selvforsørgelse

Krav til kompetanse og erfaring

 • Minimum 3-årig utdanning fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis innen fagområdene helse- og sosial
 • Særlig relevant erfaring og personlig egnethet til stillingen kan kompensere noe for utdanningskravet
 • God kunnskap og forståelse for sykefraværsoppfølging i NAV
 • Kunnskap og erfaring innen veilednings-, motivasjons- og endringsarbeid
 • God innsikt i arbeids- og velferdspolitikken
 • Gode kommunikasjons-, service- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Arbeidsmarkedskunnskap
 • God kompetanse på digitale verktøy, type Microsoft Office
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • God på å bygge relasjoner, engasjere og motivere
 • Ansvarlig, ser løsninger og utviklingsmuligheter innenfor regler og rammeverk
 • Strukturert, selvstendig og målrettet
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Evner å stille krav til brukere
 • Initiativrik, godt humør og god kommunikasjonsevne
 • Kan håndtere uforutsigbarhet i et hektisk miljø

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Thomas Monsen, tlf. 904 12937 eller administrativ leder Paal Aasvangen, tlf. 975 27 397.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 23. mars 2018

Sist oppdatert: 06.03.2018 14:43
Tekst: 
Foto: 
Topp