Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Ungdomskontakt

For å styrke det forebyggende arbeidet skal Kongsvinger kommune ansette en ungdomskontakt.

Arkivsak-ID: 17/1834

Ungdomskontakt, 100%

Arbeidsoppgaver og ansvar

Hovedoppgave skal primært være å jobbe forebyggende mot ungdom og rus.  Viktige samarbeidspartnere er helsesøstre, SLT-koordinator, politi, ungdomsskolene, videregående skoler, Nattravnene, oppfølgingstjenesten, ungdomsklubber, barnevernet, frivilligheten og det private næringsliv.

Ungdomskontakten skal bidra til å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for unge i Kongsvinger kommune, og motivere og følge opp ungdom som har behov for det. Bidra til at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Hovedmetoden er oppsøkende virksomhet på dagtid og kveldstid, samarbeid med andre kommunale og ikke kommunale tjenester, samt oppfølging av enkeltungdom.

Stillingen skal tilby hjelp og støtte til ungdom som står i fare for å utvikle problemer, slik at de selv blir i stand til å mestre sin egen livssituasjon. Stillingen vil være en del av kommunens LOS-arbeid.

Sørge for at ungdommen føler at de blir sett, hørt og forstått.

Kvalifikasjoner

  • 3-årig relevant høyskole eller annen høyere utdanning
  • Søkere med kompetanse innen rus vil bli foretrukket
  • Vi ønsker deg som er engasjert, uredd, kreativ og som liker å snakke med ungdom
  • Det er viktig at du er positiv, byr på deg selv og er utadvendt
  • Du er fleksibel i forhold til arbeidstid og oppgaver, og har vilje til endring
  • Det stilles høye krav til at du kan jobbe selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner
  • Førerkort kl. B
  • Krav om gyldig politiattest

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

  • Faglig utvikling i et tverrfaglig miljø med mange utfordringer
  • Et godt arbeidsmiljø med felles verdier og holdninger

Annet

Administrativt er stillingen lagt til Kultur- og fritidsenheten med enhetsleder som nærmeste overordnede.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder for Kultur- og fritid, Stig Fonås, tlf. 901 39 770.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 10. august 2017

Sist oppdatert: 30.06.2017 10:51
Tekst: 
Foto: 
Topp