Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Undervisningsstillinger, Vennersberg skole

Er du barnas drømmelærer? 

Hver eneste dag gjør våre lærere i skole og barnehage en iherdig innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Nå trenger vi enda flere som kan bidra til å skape og oppfylle drømmer.

Er du en av dem?

Kongsvingerskolens satsingsområder er inkluderende læringsmiljø og språk- og realfagskommune. Vi er med i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring i årene 2016-20. Vi bruker læringsbrett i undervisningen.

Vennersberg skole har ledig inntil 4 undervisningsstillinger fra august 2018, faste og vikariater.

Vennersberg er en barneskole med 1.-7. trinn og skolefritidsordning for 1.-4. trinn. Fra august 2018 vil det være 370 elever ved skolen.

Arkivsak-ID: 18/778

Arbeidsoppgaver og ansvar

Stillingene er hovedsakelig undervisningsstillinger på 1.-4. trinn og vil være tillagt kontaktlæreransvar.

Kvalifikasjoner

Undervisningskompetanse for 1.-7. trinn med fokus på ett eller flere av følgende fag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Musikk

Personlige egenskaper

Brennende engasjement og kunnskap om:

 • Begynneropplæringen
 • Klasse- og relasjonsledelse
 • Ipad som læringsverktøy
 • Eleven som ressurs i sitt læringsarbeid
 • Elevens læringsresultater
 • Kollektivt utviklingsarbeid i skolen

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med engasjerte, dynamiske og innovative medarbeidere
 • Støtte fra leder og team i det kontinuerlige profesjonelle utviklingsarbeidet
 • Glade, energiske og lærevillige elever
 • Rause og engasjerte foreldre

Annet

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Enhetsleder/rektor Hanne Stolt Wang, tlf. 924 66 595.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 22. april 2018

Sist oppdatert: 06.04.2018 12:35
Tekst: 
Foto: 
Topp