Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Undervisningsstillinger, Langeland skole

Er du barnas drømmelærer?

Hver eneste dag gjør våre lærere i skole og barnehage en iherdig innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Nå trenger vi enda flere som kan bidra til å skape og oppfylle drømmer.

Er du en av dem?

Kongsvingerskolens satsingsområder er inkluderende læringsmiljø og språk- og realfagskommune. Vi er med i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring i årene 2016-20. Vi bruker læringsbrett i undervisningen.

Langeland skole har ledig inntil 2 faste stillinger og 3 vikariater for skoleåret 2018/2019.

Arkivsak-ID: 18/1069

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner:

  • Relevant lærerutdanning
  • Matematikk og engelsk
  • Utdanning og erfaring innen grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • God relasjonsbygger
  • God klasseleder
  • Komfortabel med dagens krav til digitalisering

Annet

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

For informasjon om stillingen kontakt rektor Tommy Seigerud, tlf. 400 34 866.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 25. mai 2018

Sist oppdatert: 14.05.2018 13:51
Tekst: 
Foto: 
Topp