Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Teamleder/Sykepleier

Det er ledig 80 % stilling som sykepleier med teamlederfunksjon ved Roverudhjemmet

Stillingen er ved team 2A/E - beboere med vedtak om somatisk langtidsplass. Turnus – dag/kveld, samt hver 3. helg. Snarlig tiltredelse.

 

Arkivsak-ID: 17/667


Arbeidsoppgaver og ansvar:
Teamleder har ansvar for fag, personal og økonomi ved somatisk langtidsteam og natt i samsvar med lov- og regelverk, kommunens målsetning for tjenesten og vedtatte ressursrammer.

Kompetansekrav

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant kompetanse og erfaring
 • Evne til ledelse
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Gode evner til å arbeide målrettet, selvstendig og strukturert
 • Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom et innovativt og helsefremmende lederskap
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper

Det legges særlig vekt på personlig egnethet, ferdigheter og interesser.

Vi tilbyr

 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • Lønn etter hovedtariffavtalen og ledertillegg iht kommunens lønnsbestemmelser
 • God pensjons- og forsikringsordning


Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Kontakt enhetsleder Mary Synnøve Kordahl, tlf. 404 08 326.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på

- https://e-skjema.no/kongsvinger/

Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist:  25. mars 2017

Sist oppdatert: 07.03.2017 15:44
Tekst: 
Foto: 
Topp