Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Teamleder Avlastningen

Aktivitet og bistandsenheten har ledig stilling som teamleder ved Avlastningsavdelingen for barn og unge.

Aktivitet og bistandsenheten yter tjenester til barn/unge med ulike behov og voksne personer med ulike diagnoser og hjelpebehov. Vi har avlastningsavdeling for barn og unge (0-18 år), tre bokolletiv/bofellesskap og et ute-team.

 Avlastningsavdelingen gir avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn fra 0 – 18 år. Teamleder går delvis i turnus som innebærer dag, kveld og helgearbeid. Det er satt av ca. 50 % av stillingen til å ivareta teamlederfunksjonen.

 

Arkivsak-ID: 17/687

 

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Lederansvar for fag, personal og økonomi
 • Deltaker i enhetens ledergruppe
 • Turnusansvarlig
 • Ansvar for at avdelingen ivaretar gjeldende lover og regler knyttet til dokumentasjonsplikten
 • Følge opp enhetens medarbeidere i henhold IA-avtalen
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom et innovativt og mestringsorientert lederskap

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Lederutdanning og/eller erfaring
 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Beherske dataverktøyene Ressursstyring og Profil
 • Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse

Det legges særlig vekt på personlig egnethet, ferdigheter og interesser.

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å tenke og arbeide kreativt
 • Er interessert i og har tro på ledelse som fag
 • Har godt humør, er ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Liker å utvikle tjenestene i samarbeid med andre
 • Ønsker å være en positiv medspiller i ledergruppen
 • Er god til å bygge relasjoner
 • Stimulerer til god etisk praksis og gir rom for refleksjoner og etiske diskusjoner

Vi forventer at du er

 • Faglig oppdatert og utviser gode holdninger
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Arbeider målrettet til beste for brukeren
 • Tar ansvar og arbeider selvstendig

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å utvikle kompetanse innen ledelse
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på Langtidsfrisk og medarbeiderskap
 • Lønn etter tariff og offentlig pensjonsordning
 • Tiltredelse etter avtale

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.   

Informasjon om stillingen

Enhetsleder Birger A. Bråthen, tlf 62 87 40 90

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på

- https://e-skjema.no/kongsvinger/

Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 31. mars 2017

Sist oppdatert: 20.03.2017 08:32
Tekst: 
Foto: 
Topp