Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Teamleder, Helse & Omsorg

Vil du ha store påvirkningsmuligheter på utvikling av helse- og omsorgstjenester? Er du kreativ, utviklingsorientert og en god relasjonsbygger? Da kan du være den vi søker etter!

Aktivitet- og bistandsenheten har ledig stilling som teamleder ved Tommelstadgate bofellesskap.

Arkivsak-ID: 18/620

Teamleder, 100 %, stillingen er pt ca 50 % administrativ, øvrig turnus kan tilpasses etter eget ønske. Boligen har langturnus med arbeid hver fjerde helg. Tiltredelse etter avtale.

Hvem er vi?

Aktivitet- og bistandsenheten har ansvar for og yter tjenester til mennesker med utviklingshemning i Kongsvinger kommune. Enheten er i gang med å fornye tjenestene og tenker fremtidsrettet med mål om å heve kvaliteten på det vi utfører og leverer. Velferdsteknologi er ett av satsningsområdene som kommunen og enheten utnytter til beste for brukeren. Vi satser på kompetanseheving av ansatte og legger til rette for etter- og videreutdanning, samt internkursing.

Bofellesskapet består av 9 samlokaliserte boliger for utviklingshemmede med omfattende bistandsbehov.

Som teamleder hos oss

 • Har du fag-, personal- og økonomiansvar og inngår i enhetens ledergruppe
 • Har du ansvar for at avdelingen ivaretar gjeldende lover og regler knyttet til dokumentasjonsplikten
 • Bidrar du til et godt arbeidsmiljø gjennom et innovativt og mestringsorientert lederskap
 • Følger du opp enhetens medarbeidere i henhold IA-avtalen
 • Får du lønn etter tariff og offentlig pensjonsordning

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens beste legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring.  Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer.

Vi ønsker at du har

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier da anvendt atferdsanalyse er grunnverktøyet som benyttes
 • Lederutdanning og/eller -erfaring
 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven, spesielt kap. 9 som regulerer bruk av tvang og makt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Det legges særlig vekt på personlig egnethet, ferdigheter og interesser.

Det er viktig for oss

 • Å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke
 • At gyldig politiattest framlegges før tiltredelse

Informasjon

Enhetsleder Birger A. Bråthen, tlf. 62 87 40 90.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 1. april 2018

Sist oppdatert: 14.03.2018 13:46
Tekst: 
Foto: 
Topp