Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Teamleder – 1.-4. trinn, Roverud skole

Hver eneste dag gjør våre lærere i skole og barnehage en iherdig innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Nå trenger vi enda flere som kan bidra til å skape og oppfylle drømmer.

Er du en av dem?

Kongsvingerskolens satsingsområder er inkluderende læringsmiljø og språk- og realfagskommune. Vi er med i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring i årene 2016-20. Vi bruker læringsbrett i undervisningen.

Roverud skole har ledig stilling som teamleder for 1.-4. trinn 1. august 2018.

Arkivsak-ID: 18/1074

Teamleder, stilling i 100 % hvorav 45 % er administrativ.

Oppgaver og ansvar

Pedagogisk ledelse:

Teamleder skal lede et team av lærere og eventuelt fagarbeidere og andre medarbeidere. Teamleder har et spesielt ansvar for at elevene skal nå definerte læringsmål. I tillegg har teamleder ansvar for den pedagogiske utviklingen på trinnet.

Organisering:

Teamleder har ansvar for organisering av teamet. Der det er behov for det, hentes eksterne vikarer i samarbeid med rektor.

Personalansvar:

Teamleder vil ha et klart definert personalansvar, det vil si daglig ledelse av teamets medlemmer med de fullmakter som er nødvendig for mest mulig effektiv drift. Teamleder følger også opp eventuelle personalsaker og utviklingssamtaler. Det skal være jevnlig dialog med rektor og fordeling av ansvar og oppgaver.

Viktigst vil være oppfølging av teamets medlemmer som grunnlag for maksimalt læringstrykk hos elevene.

Økonomi:

Avgrensede fullmakter knyttet til bestilling av varer og tjenester.

Lederkompetanse:

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens beste legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og helsefremmende lederskap på alle nivåer. Det vil være en fordel med lederutdanning og kompetanse i utviklingsarbeid.

Pedagogisk kompetanse:

Søkeren må ha undervisningskompetanse for mellomtrinnet, slik at det er mulig å kombinere undervisning med daglig ledelse og kunne lede teamet etter pedagogiske mål, planer og intensjoner. Teamledere må kunne følge opp kommunens pedagogiske plattform og vedtak om kompaniskap. Som pedagog må du ha godt grep om din egen praksis og ha eleven og elevens læring i sentrum.

Personlig kompetanse:

Du må være motivert for å lede og inspirere andre. Engasjement, evne til å utnytte teamets kompetanse til å finne løsninger er også viktig. Som teamleder må du også kunne se ut over eget team og ta hele skolens perspektiv.

Lønn:

Lønn etter avtale.

Administrasjonstid:

Møter i skolens ledergruppe inngår i administrasjonstida. Rammene for den ukentlige arbeidstida er 37,5 t. For stillinger med 40 % administrasjon utgjør ekstra administrasjonstid to uker hvert skoleår.

Annet

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon om stillingen

Enhetsleder Paul Inge Tønseth, tlf 916 47 091 kan gi mer informasjon om stillingens innhold, oppgaver, lønns- og arbeidsvilkår.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 1. juni 2018

Sist oppdatert: 14.05.2018 14:03
Tekst: 
Foto: 
Topp