Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Teamleder - Skole

Er du vår nye teamleder?

Marikollen skole har ledig fast stilling som teamleder. Skolen er 12 år og ligger vakkert til øverst i Lia med gode uteområder. Kongsvingerskolen har eleven som ressurs som grunnverdi, og vår visjon er at alle elever skal være vinnere i en global verden. Satsningsområder er klasseledelse og skolevandring. Skolen har 300 elever og 43 ansatte. Den er organisert med enhetsleder og tre teamledere. Den ledige teamlederstillingen er for 3-5 trinn. Stillingen er delvis operativ med delegert ansvar for personal, fag og økonomi. Rask tiltredelse er ønskelig.

Arkivsak-ID: 17/1884

Teamleder 40 % og 60 % undervisning, 3.-5. trinn.

Kvalifikasjoner

I Kongsvinger kommune skal elevens beste legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap.

Formell kompetanse

• Allmenlærer/grunnskolelærer

• Det er ønskelig med lederutdannelse eller erfaring som leder

 Personlige egenskaper

• Er verdibevisst og har god relasjonskompetanse

• Være en åpen og tilgjengelig leder

• Er engasjert og god på å nytte kompetanse for å finne de beste løsningene

• Være opptatt av samarbeid og bidra til helhetlig tenking

Hos oss vil du finne

• Gode muligheter for utvikling

• Motiverte og kompetente medarbeidere

• En ambisiøs og støttende ledergruppe

Annet

Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Rektor Arne Nøkling, tlf. 922 68 017.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 6. august 2017

Sist oppdatert: 05.07.2017 14:44
Tekst: 
Foto: 
Topp