Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Sykepleiere, Roverud omsorgsenhet - sone Brandval

Roverud omsorgsenhet, Sone Brandval, søker sykepleiere som ønsker å være med å utvikle enheten for fremtidens omsorgstjenester.

 

Roverud ligger i landlige omgivelse ca 10 km fra Kongsvinger sentrum mot Elverum med nærhet til Glomma og Finnskogen.

 

Roverud omsorgsenhet består av Roverudhjemmet og hjemmebaserte tjenester Sone Brandval.

 

Roverudhjemmet er et sykehjem med 49 plasser fordelt på 25 skjermede plasser for demente, 16 somatiske langtidsplasser og 8 korttidsplasser for opptrening og vurdering.

 

Sone Brandval yter bistand til hjemmeboende med behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand i området Roverud, Brandval, Hokkåsen og Lunderseter i Kongsvinger kommune. Tjenesten ytes i tråd med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

 

Kongsvinger kommune har som målsetting og intensjon at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme.

 

Arkivsak-ID: 18/441

80 % stilling dag/kveld

50 % stilling dag/kveld

 

Kvalifikasjoner:

·         Autorisert sykepleier

·         Motivert medarbeider med god samarbeids- og kommunikasjonsevne

·         Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

·         Gode datakunnskaper

·         Førerkort klasse B

 

Det legges særlig vekt på personlig egnethet, ferdigheter og interesser.

 

Vi tilbyr:

·         Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer

·         Minstelønn som ved 8 års ansiennitet

·         God pensjons- og forsikringsordning

·         Stillingene har turnus med hver 3.helg

·         Tiltredelse etter avtale

 

Annet:

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

 

Informasjon om stillingen:

Henvendelse til konstituert enhetsleder Anne Marie Johansen, tlf. 913 52 120.

 

Søknad:

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Søknadsfrist: 19. mars 2018.

Sist oppdatert: 21.02.2018 13:40
Tekst: 
Foto: 
Topp