Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Sykepleier, Roverudhjemmet

Roverudhjemmet har ledig sykepleierstilling

Vi søker deg som vil være med å utvikle Roverud omsorgsenhet for fremtidens omsorgstjenester. Roverud omsorgsenhet består av Roverudhjemmet og hjemmebaserte tjenester sone Brandval. Roverudhjemmet er et sykehjem med 49 plasser fordelt på 25 skjermede plasser for demente, 16 somatiske langtidsplasser og 8 korttidsplasser for opptrening og vurdering. Sone Brandval yter bistand til hjemmeboende med behov for praktisk bistand og hjemmesykepleie ved distrikt Roverud og Brandval i Kongsvinger kommune. Tjenesten ytes i tråd med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

 

Det er behov for å øke sykepleierkompetansen med 80 % fast stilling som sykepleier ved korttids/rehab teamet, Roverudhjemmet. Turnus – dag/kveld, samt hver 3. helg.

Arkivsak-ID: 17/668

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant kompetanse og erfaring er en fordel
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Gode evner til å arbeide målrettet og  strukturert
 • Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet juni 2017, kan også søke

Det legges særlig vekt på personlig egnethet, ferdigheter og interesser.

Vi tilbyr

 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • Lønnsstigen starter på 8 års ansiennitet i hovedtariffavtalen
 • Mulighet for faglig utvikling
 • God pensjons- og forsikringsordning

Annet

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon om stillingen

Henvendelse til enhetsleder Mary Kordahl, tlf. 62 87 41 24 / 404 08 326

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på

-https://e-skjema.no/kongsvinger/

Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 31. mars. 2017

Sist oppdatert: 20.03.2017 08:31
Tekst: 
Foto: 
Topp