Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Sykepleier, Langelandhjemmet

Vi ønsker deg med på laget for å utvikle fremtidens helsetjenester og jobbe med praksisnære oppgaver. Vi har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Felles målsetting er at bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig.

Langelandhjemmet har ledig stilling som sykepleier i 80 % på somatisk avdeling.

Arkivsak-ID: 18/557

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant praksiserfaring som sykepleier
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning
 • Stor interesse for ivaretakelse av pasientens ressurser
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og målrettet
 • Selvstendig men samtidig trives med å jobbe i team
 • Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Pålitelig og utholdende

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Minstelønn som ved 8 års ansiennitet
 • Lønn etter tariff og offentlig pensjonsordning

Annet

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.            

Informasjon

Enhetsleder Renate Mikkelsen Aanerud, tlf. 948 33 134.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 31. mars 2018.

Sist oppdatert: 08.03.2018 11:02
Tekst: 
Foto: 
Topp