Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Sykepleier, Langelandhjemmet

Psykiatrisk avdeling på Langelandhjemmet i Kongsvinger kommune yter tjenester til voksne mennesker med psykiske lidelser. Teamet på avdelingen består av sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider. Vårt felles mål er å bidra til at personer innenfor målgruppen får redusert omfanget av sine problemer, ta vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig.

Avd D (Solsiden) på Langelandhjemmet har ledig 100 % fast sykepleierstilling fra 1.9.2018.

Arkivsak-ID: 18/989

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge gode og hensiktsmessige relasjoner til brukere
 • Stor interesse for ivaretakelse av pasientens ressurser og Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte brukers behov, ressurser og mål.
 • Ha et godt samarbeid med pårørende.
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Legemiddelhåndtering
 • Bidra til godt samarbeid med kollegaer i team og et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier med ønske om videreutdanning i psykisk helse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Ha et bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Strukturert og målrettet
 • Selvstendig men samtidig trives med å jobbe i team
 • Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Pålitelig og utholdende

Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt.

Kongsvinger kommune tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver og en trivelig arbeidsplass
 • Stor grad av selvstendighet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter tariff og offentlig pensjonsordning
 • Minstelønn som ved 8. års ansiennitet

Annet:

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.  

Informasjon om stillingen:

Enhetsleder Renate Mikkelsen Aanerud, tel. 948 33 134.

SØKNAD

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

SØKNADSFRIST: 15. august  2018

 

Sist oppdatert: 18.06.2018 14:55
Tekst: 
Foto: 
Topp