Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Sykepleier, IØH

I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen har kommunene fra 2016 plikt til å tilby kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Kommunene Grue, Kongsvinger, Sør Odal, Nord Odal og Eidskog har i samarbeid med sykehuset Innlandet Kongsvinger, etablert et regionalt tilbud med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Kongsvinger kommune er vertskommune for tiltaket, og tjenestene gis i en sengepost med 9 senger lokalisert ved Sykehuset Innlandet, HF Kongsvinger. Sengeposten bemannes med faglig ansvarlig lege, inntil 19 sykepleiere i ulike stillingsstørrelser for turnusarbeid med arbeid hver 3. helg, og en teamleder.

Kongsvinger kommune, Interkommunal øyeblikkelig hjelp avdeling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger har flere sykepleierstillinger ledige.

Arkivsak-ID: 18/82

Sykepleier, 90 %

Sykepleier, svangerskapsvikariat, 90 %, 1 års vikariat ledig fra 1.6.2018

Sykepleier, helgestillinger i ulik stillingsprosent for sykepleiere/sykepleierstudenter

Alle stillingene innebærer 3 delt turnus og arbeid hver 3. helg.

Vi ber alle søkere om og tydliggjøre i søknaden hvilken/hvilke av stillingene man ønsker å søke på.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Mottak av pasienter som innlegges i kommunalt øyeblikkelig hjelp avdelingen
 • Oppfølging av pasienter i avdelingen
 • Nært samarbeid med Glåmdal interkommunale legevakt
 • Samhandling med pasientenes hjemkommune

Kompetansekrav:

 • Offentlig godkjent sykepleier/sykepleierstudenter
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid er ønskelig
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig på en god måte
 • Beherske engelsk muntlig

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt, ha gode kommunikasjonsevner, være positiv og fleksibel
 • Jobbe selvstendig og yte service og bevare roen i en aktiv hverdag.
 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddig og nøyaktig for å sikre dokumentasjon og god faglig oppfølging
 • Ha et bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Være faglig interessert og nytenkende
 • Bidra til å gi tjenesten et godt omdømme

Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i samhandling med dyktige kolleger
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Lønn etter gjeldene avtaler
 • Øvrige vilkår som for kommunalt ansatte inkludert offentlig tjenestepensjon

Annet:

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.  

Informasjon om stillingen:

Teamleder Trine E Sandbakken tlf, 628 74 180.

SØKNAD

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

SØKNADSFRIST: 24. januar 2018

 

Sist oppdatert: 11.01.2018 14:28
Tekst: 
Foto: 
Topp