Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Sommerjobb – 14 dager

Kongsvinger kommune har ledig stilling for 20 ungdommer i alderen 15-16 år i 2 uker i tidsperioden 2. juli - 10. august 2018 (uke 27-32). Spesifiser hva du vil jobbe med i prioritert rekkefølge og aktuelle uker.

Arkivsak-ID: 18/535

Kvalifikasjoner

  • Ungdom mellom 15 og 16 år bosatt i Kongsvinger kommune

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i vaskeri

  • Vaske tøy, brette, stryke, rulle og legge sammen tøy
  • Renhold av lokalene

Arbeidsoppgaver på renhold

  • Daglig renhold i kommunes lokaler

Arbeidsoppgaver i barnehage

  • Oppgavene er å delta i rutinesituasjoner som påkledning, måltid, formingsaktiviteter, uteaktiviteter og lek

Arbeidsoppgaver i parkvesenet

  • Vedlikehold og forskjønning av kommunens park- og grøntområder
  • Vaktmestertjeneste

Arbeidsoppgaver sommermysteriet

  • Organisere og lede aktiviteter med unge i alderen 10 – 12 år
  • Praktiske gjøremål osv.

Vi tilbyr

Ansettelsesforhold: Midlertidig arbeidsforhold
Arbeidstid: Etter avtale
Arbeidssted: Kongsvinger
Stillingsstørrelse: 100 %
Lønn: Etter tariff

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Kontakt Tor Inge With, e-post: tor.inge.with@kongsvinger.kommune.no

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 3. april 2018

Sist oppdatert: 05.03.2018 13:51
Tekst: 
Foto: 
Topp