Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Sommerjobb - Aktivitetsledere

Kongsvinger kommune har ledig stilling for 20 ungdommer i alderen 15-18 år i tidsperioden 2-27. juli 2018 (uke 27-30).

Arkivsak-ID: 18/534

Kvalifikasjoner

  • Ungdom mellom 15 og 18 år bosatt i Kongsvinger kommune
  • Det er ønskelig med erfaring med barn
  • Det er ønskelig at noen har erfaring med matlaging og foto/film
  • Det er ønskelig at noen har erfaring med ponniridning

Arbeidsoppgaver

  • Tildele plass til barn som får plass på sommeraktiviteter
  • Planlegge og tilrettelegge aktiviteter på aktivitetsuke,  ponnileir og sommerleir
  • Lede aktiviteter med barn og unge i alderen 6–15 år
  • Kontakt med foresatte og ulike lag/foreninger
  • Praktiske gjøremål osv.

Det blir tre uker i Kongsvinger og ei uke på Strandenga V/Biri. Det blir hektiske uker med varierte oppgaver og høyt tempo.

Vi tilbyr

Ansettelsesforhold: Midlertidig arbeidsforhold
Arbeidstid: Etter avtale
Arbeidssted: Kongsvinger og Biri
Stillingsstørrelse: 100 %
Lønn: Etter tariff

Annet

Sommerjobbene er finansiert av midler fra Bufdir. m/forbehold om finansiering.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Kontakt Tor Inge With, e-post: tor.inge.with@kongsvinger.kommune.no

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 3. april 2018

Sist oppdatert: 05.03.2018 13:48
Tekst: 
Foto: 
Topp