Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kongsvinger kommune

- Rådgiver

Er du vår nye rådgiver?

Helse og omsorg er i ferd med å dreie tjenestene slik at innbyggerne kan være mest mulig aktive  og kunne bo lengst mulig hjemme.

Vil du være med på denne utviklingen?

Arkivsak-ID: 17/2302

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

Vi søker ny rådgiver som skal arbeide både strategisk og operativt, fortrinnsvis med helse og omsorgsoppgaver. Rådgiver er ansatt i Utviklingsenheten. Utviklingsenheten består av medarbeidere med kompetanse innenfor ulike fagfelt knyttet til samfunnsutvikling og tjenesteutvikling, og som gjennom tverrfaglig samhandling bidrar til å realisere kommunens overordnede strategier og svare ut politiske bestillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og –støtte
 • Saksutredninger og -fremlegg
 • Analyser, kartlegginger og rapportering
 • Følge med på sentrale føringer og være proaktiv i forhold til innføring av nye løsninger
 • Krav om relevant helsefaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Relevant erfaring
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel
 • Strategisk og analytisk
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper tillit
 • Motivert for og i stand til å lede krevende prosesser mot konkrete leveranser
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.      

Lønns- og arbeidsvilkår

Fast ansettelse, lønn etter avtale, for øvrig arbeidsvilkår som i kommunal sektor.

Informasjon om stillingen

Mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen kan fås ved å kontakte leder for Utviklingsenheten Anett Vestli Rubio, tlf. 918 55 899.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Sist oppdatert: 12.09.2017 08:55
Tekst: 
Foto: 
Topp