Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Rådgiver i Utviklingsenheten

Er du vår nye rådgiver?
Brenner du for et godt barnehage- og skoleeierskap?
Trives du med høyt tempo og mange baller i luften?
Da er dette riktig jobb for deg!

Arkivsak-ID: 17/1833

Rådgiverstilling, ledig fra 1. september 2017.

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

Vi søker ny rådgiver innen oppvekst til Utviklingsenheten som kan arbeide både strategisk og operativt. Utviklingsenheten består av 13 medarbeidere med kompetanse innenfor ulike fagfelt knyttet til samfunnsutvikling og tjenesteutvikling, og som gjennom tverrfaglig samhandling bidrar til å realisere kommunens overordnede strategier og svare ut politiske bestillinger.

Tjenesteområdet oppvekst har utarbeidet en pedagogisk plattform der læringssynet kommer til uttrykk. Pågående utviklingsarbeid er FoU-prosjektet Kultur for læring, trygghetssirkelen, språk- og realfagskommune og pedagogisk analyse. Oppvekstområdet omfatter barnehager, skoler, familieavdeling, innføringstjeneste, voksenopplæring og PPT.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og -støtte
 • Saksutredninger og -fremlegg
 • Analyser og kartlegginger
 • Følge med på sentrale føringer og være proaktiv i utviklingen av tjenestene
 • Relevant faglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Erfaring fra skole/barnehage vil bli foretrukket
 • God kunnskap om lovverket som regulerer skole og barnehage
 • Kjent med evidensbasert forskning om hva som fremmer læring, helse og trivsel
 • Erfaring fra prosjekt- og prosessledelse

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

 • Motivert for og i stand til å lede krevende prosesser mot konkrete leveranser
 • Et sterkt engasjement for å utvikle skole og barnehage i Kongsvinger kommune
 • Evnen til å utløse innovative krefter i organisasjonen
 • Systematisk og analytisk
 • Utadvendt og offensiv
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.      

Lønns- og arbeidsvilkår

Fast ansettelse, lønn etter avtale, for øvrig arbeidsvilkår som i kommunal sektor.

Informasjon om stillingen

Mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen kan fås ved å kontakte leder for Utviklingsenheten Anett Vestli Rubio, tlf. 918 55 899.

Søknad

Kongsvinger kommune ber om å motta alle søknader elektronisk og at kommunens elektroniske søknadsskjema benyttes https://e-skjema.no/kongsvinger/

Husk å oppgi riktig arkivsaks-ID for stillingen det søkes på. CV vil bli brukt som grunnlag for søkerlisten. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 18. august 2017

Sist oppdatert: 30.06.2017 10:37
Tekst: 
Foto: 
Topp