Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Pedagogisk rådgiver

Arkivsak-ID: 17/2643

Kongsvinger kommune har etablert en støtteenhet for forvaltning av myndighet og tjenester etter barnehageloven, opplæringsloven og helselovgivningen. Målet er å bidra til at brukeres rettigheter og kommunens tjenester får en likeverdig behandling. Det samarbeides tett med enheter som barnehager, skoler, barnevern, nav, flyktningenheten og den interkommunale voksenopplæringen.

Forvaltning av Kongsvingers kommunale tjenester til våre innbyggere krever høy kompetanse innen så vel generell saksbehandling, spesiell saksbehandling og lovforståelse som kunnskap om forskjellige fagområder. I tillegg kreves god organisasjonsforståelse slik at oppgaver og roller kan ses i en større sammenheng.

I denne forbindelse ønsker vi oss en optimistisk, engasjert og uredd medarbeider med gjennomføringsevne som kan være med å skape et faglig sterkt og inspirerende miljø i enheten, for organisasjonen og til det beste for våre brukere. Stillingen tilhører teamet Forvaltning-oppvekst som utøver myndighet og forvalter enkeltsaker innenfor barnehage- og opplæringslov.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Pådriver i arbeidet med å utvikle og gjennomføre arbeidsprosesser i enheten
 • Saksbehandling knyttet til enkeltvedtak innenfor skole og barnehage – selvstendig og i samarbeid med andre
 • Ha et løpende samarbeid med brukere og enheter
 • Delta i løpende samarbeid om saksbehandling og tjenestetildeling internt i teamet, i enheten og i organisasjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Spesialpedagog eller annen pedagogisk utdanning – helst med mastergrad
 • Erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskolen
 • Kunnskap om kommunal organisering og drift
 • Kjennskap til læreplanverket
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om generell forvaltningsrett

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Har gode kommunikasjonsevner og godt humør
 • Evner til å se praktiske løsninger på krevende oppgaver
 • Har stor arbeidskapasitet og evne til å ta avgjørelser
 • Kan samarbeide med ulike fagmiljøer
 • Er selvstendig og samarbeidsinnstilt

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen kan fås ved å kontakte forvaltningssjef Siri Elisabeth Nygaard Hansen, tlf. 908 86 423.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 27. november 2017

Sist oppdatert: 25.10.2017 10:40
Tekst: 
Foto: 
Topp