Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Pedagogisk leder, Vangen barnehage

Kongsvingerbarnehagen består av fem kommunale og fem private barnehager. Felles for alle barnehagene er at de i årene 2017-21 deltar i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring og i Kongsvinger kommunes kommunale satsinger som er Trygghetssirkelen samt å være språk- og realfagskommune.

Vangen barnehage har ledig stilling som pedagogisk leder.

Vangen barnehage har 4 avdelinger og en Familieavdeling i sin enhet.

Arkivsak-ID: 18/491

Pedagogisk leder, 100 %, med tiltredelse 01. august 2018

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Pedagogisk leder har ansvar for å lede og organisere arbeidet på egen avdeling
 • Pedagogisk leder har ansvar for å utvikle felles forståelse for mål og oppgaver på egen avdeling
 • Pedagogisk leder har sammen med lederteamet og enhetsleder ansvar for utvikling av hele barnehagen
 • Bidra inn i lærende nettverk

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærerutdanning
 • Ønskelig med veiledningskompetanse
 • God kjennskap til Trygghetssirkelen
 • Gode IKT ferdigheter med vekt på arbeid med læringsbrett

Personlige egenskaper

 • Har gode relasjonelle ferdigheter
 • Er innovativ og positiv til endrings- og utviklingsarbeid
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Faglig engasjert og med positiv holdning
 • Har gode lederegenskaper som har tydelige forventninger til ditt personal
 • Har god evne til å reflektere over egen praksis
 • Jobber målrettet, strukturert og er opptatt av å nå de mål som enheten har satt

Personlig egnethet vektlegges.

Annet

Ansettelse skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Tanja Heidi Mosether, tlf. 995 23 950.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 22. mars 2018

Sist oppdatert: 01.03.2018 08:23
Tekst: 
Foto: 
Topp