Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Pedagogisk leder, Brandval barnehage

Kongsvingerbarnehagen består av fem kommunale og fem private barnehager. Felles for alle barnehagene er at de i årene 2017-21 deltar i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring og i Kongsvinger kommunes kommunale satsinger som er Trygghetssirkelen samt å være språk- og realfagskommune.

Brandval barnehage har 2 ledige stillinger som pedagogisk leder.

Brandval barnehage er en del av Brandval oppvekstsenter. Barnehagen holder til på idrettsplassen på Brandval. Vi bruker nærområdet aktivt i hverdagen og har gangavstand til en lavo. Vi har et rikt og variert turterreng vi ofte benytter oss av. Barnehagen består av to utvidede avdelinger, en 0-3 års-avdeling med 12 barn og en 3-6 års-avdeling med 29 barn. Brandval barnehage legger vekt på lek, læring, sosial kompetanse, språk og realfag. Vi benytter læringsbrett i det pedagogiske arbeidet og vi setter barns medvirkning på dagsordenen. Vi vil også hente inspirasjon fra Reggio Emilia filosofien. Vår visjon er «En hverdag fylt av omsorg, trygghet og glede».

Arkivsak-ID: 18/1079

2 stillinger som pedagogisk leder, 100 %, med tiltredelse 1. august 2018

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Pedagogisk leder har ansvar for å lede og organisere arbeidet på egen avdeling
 • Pedagogisk leder har ansvar for å utvikle felles forståelse for mål og oppgaver på egen avdeling
 • Pedagogisk leder har sammen med lederteamet og enhetsleder ansvar for utvikling av hele barnehagen

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærerutdanning
 • Ønskelig med veiledningskompetanse
 • Kjennskap til relasjonskompetansen/ Trygghetssirkelen (COS)

Personlige egenskaper

 • Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner
 • Opptatt av utvikling og nytenking
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Faglig engasjert og med positiv holdning
 • Fysisk aktiv i all slags vær
 • Gode leder- og veiledningsegenskaper

Personlig egnethet vektlegges.

Annet

Ansettelse skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Eva Gylterud, tlf. 971 94 578.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 1. juni 2018

Sist oppdatert: 15.05.2018 09:12
Tekst: 
Foto: 
Topp