Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Miljøterapeuter

Psykisk helse og rusomsorg i Kongsvinger kommune yter tjenester til voksne mennesker med psykiske lidelser og personer med rusproblematikk.  Teamet er stort og sammensatt, og består blant annet av psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, miljøarbeidere og ruskonsulenter.  Teamet har nært samarbeid med andre kommunale enheter i tillegg til Frelsesarmeens rusomsorg. Vårt felles mål er å bidra til at personer innenfor målgruppen får redusert omfanget av sine problemer, og blir i stand til bedre å mestre egne liv. I arbeidet har vi stort fokus på forebygging, behandling og rehabilitering.

Det er ledig tre 100 % miljøterapeutstillinger i, for tiden, 2-delt turnus med omgående tiltredelse.

Arkivsak-ID: 18/1294

Miljøterapeuter, 100 %, 2-delt turnus, arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge gode og hensiktsmessige relasjoner til brukere
 • Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte brukers behov, ressurser og mål
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere om et helhetlig tilbud til brukere
 • Pårørendearbeid
 • Tiltak og støttesamtaler med skadereduserende, rehabiliterende og forebyggende karakter
 • Delta aktivt i veiledning og samarbeid rundt brukere
 • Legemiddelhåndtering
 • Undervisning/veiledning
 • Bidra til godt samarbeid og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner/krav til søker:

 • Relevant høyskoleutdanning innen helse, fortrinnsvis sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helse. Helsefagarbeidere med bred erfaring innenfor feltet kan også vurderes.
 • Relevant erfaring fra brukergruppen er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning
 • Kunne bidra til godt samarbeid og godt arbeidsmiljø
 • Det er påkrevd med politiattest ved ansettelse
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Er trygg på å jobbe alene med brukergruppen
  • Jobbe selvstendig og yte service i en aktiv hverdag
  • Gode samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert
  • Ha et bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
  • Være en pådriver i tverrfaglig samarbeid
  • Ha ønske om å ta del i og bidra til nyutvikling av tjenesten

Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt.

Kongsvinger kommune tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver og en trivelig arbeidsplass
 • Stor grad av selvstendighet
 • Nytenkende og tverrfaglig miljø
 • Fokus på arbeidsmiljø og økt nærvær
 • Gode kollegiale forhold
 • Lønn etter gjeldende avtaler og kvalifikasjoner

Annet:

Det må påregnes å bruke egen bil i tjenesten.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.  

Informasjon om stillingene:

Teamleder Mats Christian Nygaard-Eriksen, tlf. 489 94 849.

SØKNAD

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

SØKNADSFRIST: 28. juni 2018

 

Sist oppdatert: 13.06.2018 10:24
Tekst: 
Foto: 
Topp