Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Medarbeider - Barnevernet

Barneverntjenesten søker medarbeider med oppgaver knyttet til saksbehandling og oppfølging av tiltak i en tjeneste med cirka 20 ansatte organisert i team. Alle team har en teamleder som nærmeste faglige leder.

Arkivsak-ID: 17/1110

Vikariat, 100 %, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Selvstendig ansvar i sakene
 • Deltakelse i teamarbeid inkludert saksfordeling og drøfting av saker
 • Deltakelse i tjenestens utviklingsarbeid
 • Være deltaker i eksterne samarbeidsmøter

Utdanning og erfaring

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet – gjerne sosionom eller barnevernspedagog
 • God innsikt i barnevernfaglig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God innsikt i forvaltnings- og barnerettslige krav til saksbehandlingen
 • Relevant tilleggsutdanning vektlegges
 • Førerkort for bil (kl. B) er et krav.

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeidere som;

 • trives i et hektisk miljø
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er pålitelige og lojale
 • er selvstendige i sitt arbeid og har god arbeidskapasitet med evne til å prioritere
 • tar initiativ til samarbeid, og setter i gang hjelpeprosesser etter behov

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønn etter avtale, for øvrig arbeidsvilkår som i kommunal sektor.

Informasjon om stillingene

Mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingene kan fås ved å kontakte enhetsleder i barneverntjenesten Kristin Midtsund, på tlf. 41403225.

Søknad

Kongsvinger kommune ber om å motta alle søknader elektronisk og at kommunens elektroniske

søknadsskjema benyttes https://e-skjema.no/kongsvinger/

Husk å oppgi riktig arkivsaks-ID for stillingen det søkes på. CV vil bli brukt som grunnlag for søkerlisten. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 2. mai 2017

Sist oppdatert: 10.04.2017 11:57
Tekst: 
Foto: 
Topp