Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Legevikar

I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen har kommunene fra 2016 plikt til å tilby kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Kommunene Grue, Kongsvinger, Sør Odal, Nord Odal og Eidskog har i samarbeid med sykehuset Innlandet Kongsvinger, etablert et regionalt tilbud med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Kongsvinger kommune er vertskommune for tiltaket, og tjenestene gis i en sengepost med 9 senger lokalisert ved Sykehuset Innlandet, HF Kongsvinger.

Kongsvinger kommune, Interkommunal øyeblikkelig hjelp avdeling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger har ledig 100 % vikarstilling som lege.

Arkivsak-ID: 18/362

Lege, 100 % vikarstilling, dagtid. Minimum 4 sammenhengende uker sommeren 2018.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Daglig medisinsk ansvar ved IKØ. Ansvar for og oppfølgning av opptil 9 pasienter, med ulike innleggelsesårsaker og forløp, i tett samarbeid med Sykehuset Innlandet Kongsvinger.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i samhandling med dyktige kolleger
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling
  • Lønn etter gjeldene avtale

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Teamleder Trine Elnæs Sandbakken, tlf. 62 87 41 80

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Sist oppdatert: 21.02.2018 13:40
Tekst: 
Foto: 
Topp