Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Leder Teknisk forvaltning

Vil du være en drivkraft for utvikling av Kongsvinger ?

Vi søker en utviklingsorientert og handlekraftig leder med stort engasjement og god kompetanse innen byutvikling og tekniske tjenester. Du vil bli en pådriver for vekst og utvikling i byen og regionen. Du vil jobbe tett med politisk og administrativ ledelse samt eksterne aktører. Vi ser for oss en tydelig, synlig og relasjonssterk leder med faglig ballast som skaper tillit. Drivkreftene i kommunen for utvikling og handling gjør dette til en sjelden mulighet for den rette til å skape synlige resultater.

Innen tjenesteområdet Samfunn er det nå ledig stilling som leder for teknisk forvaltning. Den som tilsettes rapporterer til kommunalsjef Samfunn, og har ansvaret for plan, byggesak, landbruk, kart- og oppmåling og kommunalteknikk med egne fagledere. Leder for teknisk forvaltning har personalansvar for de i alt 22 medarbeiderne samt det overordnede og formelle ansvaret for tjenester og økonomi.

Det pågår en rekke spennende utviklingsprosjekter i Kongsvinger kommune og regionen. Videreutvikling av Kongsvingerbanen, ferdigstillelse av E-16 med 4-felts motorvei, byregionprosjekt, kollektivterminal, nye bolig- og næringsprosjekter, ny flerbruksterminal og realisering av vedtatt byplanstrategi er noen av disse.

Den som ansettes vil spille en sentral rolle i disse prosjektene, og dermed få en viktig funksjon i videreutviklingen av Kongsvinger.

Arkivsak-ID: 17/2639

Vi søker deg som har:

 • Høyere relevant utdanning, gjerne innen by- og samfunnsutvikling og tekniske tjenester
 • Faglig erfaring fra ett eller flere av ansvarsområdene
 • Kunnskap om kommunal virksomhet eller annen offentlig virksomhet
 • God ledererfaring, med kjennskap til de ulike sidene av lederrollen
 • Erfaring fra endrings-og utviklingsarbeid
 • God økonomisk forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det ligger store muligheter i rollen og som person må du:

 • Være utadvendt, offensiv og ha et sterkt engasjement for å utvikle kommunen
 • Evne til å arbeide analytisk og strategisk med utviklingsoppgaver
 • Evne til å skape gode relasjoner og utløse innovative krefter hos medarbeidere
 • Være selvstendig og strukturert
 • Være en god formidler
 • Ha god rolleforståelse
 • Se viktigheten av serviceutvikling og dialog med samarbeidspartnere

Overordnet for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens og innbyggerens beste ligger til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer.

Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med store påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

 
Annet:

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon:

For mer informasjon om stillingen kontakt gjerne kommunalsjef Samfunn, Rune Lund på tlf. 47 45 44 53.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 22. november 2017

Sist oppdatert: 27.10.2017 15:16
Tekst: 
Foto: 
Topp