Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Lærlinger 2018

Kongsvinger kommune søker lærlinger i følgende fag:

Barn- og ungdomsarbeiderfag

Arkivsak-ID: 18/206

Helsefag

Arkivsak-ID: 18/207

Renholdsoperatørfag

Arkivsak-ID: 18/208

Tiltredelse ca 15. august 2018. Læretiden er 2 år.

Krav til utdanning og praksis:

Bestått VG1 og VG2 for Helsefag, Barn- og ungdomsarbeiderfaget og Renholdsoperatørfaget. Det er en fordel med erfaring fra arbeid/aktiviteter innen faget det søkes læreplass for.

Krav til personlige egenskaper hos lærlingene:

Det kreves engasjement og interesse for faget, evne til ansvar for egen læring og utvikling, selvstendighet og samarbeid.

For alle lærlingene gjelder:

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse for de som blir ansatt som lærling i barn- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget.

Lønn som lærling etter gjeldende hovedtariffavtale.

Opplæring i henhold til godkjente læreplaner og Lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger:

HR-rådgiver, Mary Kordahl, tlf. 404 08 326.

Søknad:

Kongsvinger kommune ber om å motta alle søknader elektronisk og at kommunens elektroniske søknadsskjema benyttes https://e-skjema.no/kongsvinger/

Husk å oppgi riktig arkivsaks-ID for stillingen det søkes på. CV vil bli brukt som grunnlag for søkerlisten. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist 1. mars 2018

Sist oppdatert: 21.02.2018 13:40
Tekst: 
Foto: 
Topp