Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Lærervikariater, Langeland skole

Er du barnas drømmelærer?

 

Hver eneste dag gjør våre lærere i skole og barnehage en iherdig innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Nå trenger vi enda flere som kan bidra til å skape og oppfylle drømmer.

Er du en av dem?

 

Kongsvingerskolens satsingsområder er inkluderende læringsmiljø og språk- og realfagskommune. Vi er med i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring i årene 2016-20. Vi bruker læringsbrett i undervisningen.

 

Langeland skole har ledig 3 årsvikariater, alle i 100 %, for skoleåret 2018/19.

 

Arkivsak-ID: 18/808

 

Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner:

·         Relevant lærerutdanning

·         God relasjonsbygger

·         God klasseleder

·         Komfortabel med dagens krav til digitalisering

 

Annet

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

 

Informasjon

For informasjon om stillingen kontakt rektor Tommy Seigerud, tlf. 400 34 866.

 

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 25. april 2018

Sist oppdatert: 11.04.2018 14:19
Tekst: 
Foto: 
Topp