Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Lærerstillinger 2017-2018

Stillinger i grunnskolen i Kongsvinge 2017-2018

Austmarka barne- og ungdomsskole

Arkivsak-ID: 17/494

  • Inntil 2 stillinger, allmenlærer, fast

Kompetansekrav:

Engelsk, norsk, matematikk, musikk og kunst & håndverk

Informasjon: Rektor Britt-Marie Paulsson, tlf. 6287 42 42

 

Holt ungdomsskole

Arkivsak-ID: 17/495

  • 200%  vikariat

Kompetansekrav:

Norsk, engelsk og kunst & håndverk

Informasjon: Ass. Rektor Torodd Kisen, tlf. 909 94 571

 

Tråstad ungdomsskole

Arkivsak-ID: 17/496

  • Inntil 300% lærerstilling vikariat

Kompetansekrav:

Norsk, tysk, matematikk, mat & helse og spes.ped.

Informasjon: Rektor Jørgen Bo Gundersen, tlf. 474 63 790

 

Roverud barne- og ungdomsskole

Arkivsak-ID: 17/497

  • Inntil 400% undervisningsstillinger fast/vikariat

Kompetansekrav:

Norsk, spansk og kunst & håndverk

Informasjon: Rektor Paul Inge Tønseth, tlf. 916 47 091

 

Langeland skole

Arkivsak-ID: 17/499

  • Inntil 400% allmenlærerstillinger fast/vikariat

Kompetansekrav:

Engelsk, naturfag og kroppsøving inkl. svømmeopplæring

Informasjon: Rektor Tommy Seigerud, tlf. 400 34 866

 

Vennersberg skole

Arkivsak-ID: 17/500

  • Inntil 400% fast og vikariat undervisningsstilling på barnetrinnet

Ønsket kompetanse innen ett eller flere områder:

Matematikk, norsk, engelsk, naturfag, kunst og håndverk, musikk, bruk av Ipad som læringsverktøy og engasjement og kompetanse for begynneropplæringen.

Informasjon: Rektor Hanne Stolt Wang, tlf. 924 66 595

 

Marikollen skole 

Arkivsak-ID: 17/501

  • Inntil 600% undervisningsstillinger fast/vikariat

Informasjon: Konst. rektor Eva Kr. Gylterud, tlf. 971 94 578

 

Brandval Oppvekstsenter

Arkivsak-ID: 17/502

  • Inntil 100% vikariat undervisningsstillinger

Kompetansekrav:

Norsk og kroppsøving

Informasjon: Rektor Mari Anne Rapstad, tlf. 916 34 834

 

Annet

Kongsvingerskolen er fremtidsrettet og benytter læringsbrett med vekt på vurdering for læring i ordinær undervisning. Videre satser vi på relasjonskompetanse i alle ledd samt imøtekommelse av fagkravene i "Kompetanse for kvalitet". Vår pedagogiske profil tar utgangspunkt i eleven som ressurs

Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

 

Søknad:

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på

- https://e-skjema.no/kongsvinger/

Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Søknadsfrist: 26. mars 2017

Sist oppdatert: 21.02.2017 15:23
Tekst: 
Foto: 
Topp