Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Kontorleder

Langelandhjemmet og Skyrud omsorgsenhet har ledig stilling som kontorleder - 100%.

Arkivsak-ID: 17/1761

Arbeidsoppgaver og ansvar

Den administrative medarbeideren skal ha ansvar for enhetens daglige administrasjon, herunder informasjon, personaladministrasjon, økonomi og andre administrative oppgaver som hører til enheten.  I stillingen ligger også ansvar for å vedlikeholde og utvikle rutiner og systemer for å sikre effektiv drift og god service til enhetens brukere. Kontorleder skal være enhetsleders og teamlederes støtte.

Mottak og informasjon

 • Ansvar for enhetens fysiske mottak, henvendelser på telefon og internett og sørge for at informasjon når fram til riktig adresse
 • Etablere informasjonskanaler- og rutiner internt
 • Løpende vedlikehold og fornyelse av enhetens internettside
 • Andre forefallende informasjonsoppgaver internt og eksternt

Personaladministrasjon

 • Administrere og bistå ved ansettelsesprosesser og legge til rette for at ansettelser skjer i henhold til vedtatte rutiner
 • Selvstendig saksbehandling (dokumentasjon ved ansettelser, arbeidsavtaler, notater og referater, lønnsmeldinger, bruk av elektronisk arkiver m.v.)
 • Fraværsregistrering og refusjonskrav
 • Opphørsrutiner
 • Andre forefallende personaloppgaver
 • Opplæring av ansatte i bruk av Expense

Økonomi

 • Budsjettarbeid og regnskapsoppfølging
 • Pasientregnskap for ca 50 pasienter
 • Månedlig økonomirapportering
 • Innkjøp etter nærmere avtale
 • Kontering og attestering av fakturaer

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant høgskoleutdanning som grunnlag for selvstendig arbeid innenfor de beskrevne områdene
 • God kjennskap til det viktigste lov- og regelverket innenfor sykehjemsdrift og personaladministrasjon
 • Økonomikompetanse med erfaring fra og forståelse for budsjett- og regnskapsarbeid
 • Gjerne gode ferdigheter innenfor
  • Acos-Web-sak
  • Visma Enterprise
  • Profil, Notus
  • Windows kontorstøtteprogrammer (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)

Personlige egenskaper

 • evne til selvstendig oppgaveløsning
 • god kommunikasjon med oppdragsgivere og brukere
 • systematikk og orden
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • evne til å etablere systemer for effektiv drift
 • god serviceinnstilling internt og eksternt

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Enhetsleder Renate Mikkelsen Aanerud, tlf. 948 33 134.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 7. august 2017

Sist oppdatert: 30.06.2017 10:34
Tekst: 
Foto: 
Topp