Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Konsulent, Kongsvinger bibliotek

Kongsvinger bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek i moderne lokaler og med sentral beliggenhet i bykjernen. Biblioteket er meråpent og har stor aktivitet og er høyt besøkt. Biblioteket har fokus på læring og kunnskap og er byens senter for litteratur. Det er en populær arena for ulike kulturelle aktiviteter for både barn og voksne. Biblioteket samarbeider bredt med mange aktører i lokalmiljøet.  

Arkivsak-ID: 18/ 1240

Bibliotekskonsulent, 60 %, arbeidet inngår i vaktplan med kvelds- og lørdagsvakter

Arbeidsoppgaver

I stillingen som konsulent skal du drive aktiv formidling, også digitalt, overfor alle bibliotekets brukergrupper. Du skal være med å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer og aktiviteter, og bidra til utvikling og nyskaping av tilbud og tjenester. I stillingen inngår også skrankearbeid og rutineoppgaver.

Kvalifikasjoner

  • Bachelor innen kulturfag, bibliotek, formidlingsfag, eller annen relevant høyere utdanning
  • Kompetanse og interesse for digitale medier og ny teknoloig
  • Kompetanse og erfaring med gjennomføring arrangement og aktiviteter
  • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner og gjerne erfaring med formidling

Personlig egnethet

  • Vi ønsker deg som er utadvendt og initiativrik
  • Du trives i en formidlingssituasjon og er komfortabel foran en forsamling
  • Du er fleksibel og åpen for nytenkning
  • Vi søker deg som er interessert i digitale medier og følger den digitale utviklingen
  • Du må være selvstendig, men like å jobbe i team og samarbeide
  • Du liker travle arbeidsdager og trives i et aktivt arbeidsmiljø

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med biblioteksjef Stine Raaden, tlf. 93 42 44 38.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 18. juni 2018

Sist oppdatert: 04.06.2018 14:16
Tekst: 
Foto: 
Topp