Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Fastlegehjemmel

Arkivsak-ID: 17/1689

Da hjemmelsinnehaver ved Fjellgata legekontor går av med pensjon ved utgangen av 2017 blir det ledig fastlegehjemmel. Dette er en solopraksis med per dato 2413 pasienter på listen. Legekontoret er lokalisert sentralt i byen, har 4 godt kvalifiserte hjelpepersonell i varierende stillinger og System-X journalsystem med integrert EKG og spirometri.

Kommunal bistilling som tilsynslege i fengsel en dag per uke er tillagt hjemmelen. Kongsvinger er vertskommune for interkommunal legevakt lokalisert ved Kongsvinger sykehus, det forutsettes deltakelse i vaktordningen. 32-delt legevakt med tilstedeplikt.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges særskilt.

Annet

Overtagelse i henhold til rammeavtalens bestemmelser (ASA 4310).

Økonomiske betingelser avtales direkte med selgende lege.                       

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommuneoverlege Åge Henning Andersen, tlf. 950 54 041 eller enhetsleder for Helse og rehabilitering, Anne Christine Ringstad Nerli, tlf. 920 25 611.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 10. august 2017.

Sist oppdatert: 23.06.2017 10:59
Tekst: 
Foto: 
Topp