Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Fagleder - Plan og Byggesak

Vil du ha en sentral rolle i utviklingen av Kongsvinger?

Vi søker en utviklingsorientert leder med stort engasjement og god kompetanse innen plan- og bygningsloven og byutvikling. Du vil få en sentral rolle i å utvikle Kongsvinger og jobbe mot politisk og administrativ ledelse samt eksterne aktører.

Teknisk forvaltning er et bredt sammensatt tverrfaglig miljø med til sammen 22 medarbeidere. Plan- og byggesak består av et team på 8 medarbeidere og har ansvar for saksbehandling og veiledning etter plan- og bygningsloven samt fremtidsrettet byutvikling.

Som fagleder for plan og byggesak får du fagansvar, blir involvert i strategisk utvikling og får drive egne prosjekter/saker. Oppgavene er ofte komplekse og utføres i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Du vil ha personalansvar for dine medarbeidere, er en del av enhetens ledergruppe og du rapporterer til leder for Teknisk forvaltning.

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens beste legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring.  Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer. 

Arkivsak-ID: 18/428

Vi søker deg som har:

 • Høyere relevant utdanning, gjerne innen by- og samfunnsutvikling, plan og/eller arkitektur
 • Erfaring fra plan- og byggesak som fagområde, prosjektledelse og offentlig forvaltning
 • Interesse for og erfaring fra ledelse innenfor området
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode IKT ferdigheter samt kjennskap til GIS verktøy

Det ligger store muligheter i rollen og som person må du:

 • Være utadvendt, offensiv og ha et sterkt engasjement for å utvikle kommunen
 • Evne til å arbeide analytisk og strategisk med utviklingsoppgaver
 • Evne til å skape gode relasjoner og utløse innovative krefter hos medarbeidere
 • Være selvstendig og strukturert
 • Være en god formidler
 • Ha god rolleforståelse
 • Se viktigheten av serviceutvikling og dialog med samarbeidspartnere

Erfaring og personlig egnethet vektlegges høyt.

Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med store påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Annet:

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon:

For mer informasjon om stillingen kontakt gjerne leder for Teknisk forvaltning Kjetil Lein, tlf. 916 18 306 eller kommunalsjef Samfunn, Rune Lund på tlf. 474 54 453.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 3. april 2018

Sist oppdatert: 09.03.2018 12:55
Tekst: 
Foto: 
Topp