Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Enhetsleder/styrer Marikollen barnehage

Arkivsak-ID: 17/1791

Marikollen barnehage ligger sentralt i Kongsvinger, og har samtidig god tilgang på natur og uteområder.  Marikollen barnehage er en Reggio Emilia-inspirert barnehage med fire avdelinger og 18 ansatte.  Barnehagen inngår i tjenesteområdet Oppvekst sammen med andre barnehager, skoler, familieavdeling, voksenopplæring og PPT.

Oppgaver og ansvar

Barnehagestyrer er enhetsleder med fullt ansvar for tjenester, personal og økonomi og rapporterer til kommunalsjef for tjenesteområdet Oppvekst. 

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens – i dette tilfelle barnets - beste legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger.  Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring.  Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer.

Kvalifikasjonskrav

Til lederstillingen kreves utdanning som barnehagelærer. Det  er ønskelig med ledererfaring og lederutdanning. Personlig egnethet og lederegenskaper er nødvendig.

Det vil bli lagt vekt på:

  • vilje og lyst til å påta seg lederansvar, gode samarbeidsegenskaper og evne til å lede, utvikle og inspirere ansatte
  • evne og vilje til å utvikle barnehagen gjennom klare og tydelige mål
  • evne til å utnytte barnehagens ressurser gjennom målrettet arbeid og delegering
  • erfaring og utdanning

Annet

Lønn etter avtale. Tiltredelse 1.12.17.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon
Kommunalsjef Kjersti Vevstad, tlf. 930 18 333.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist:  15. august 2017

Sist oppdatert: 27.06.2017 13:55
Tekst: 
Foto: 
Topp