Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Enhetsleder/rektor, Roverud skole 1-7

Roverud skole ligger på Roverud i Kongsvinger kommune og er en barneskole med 124 elever. Skolen ledes av enhetsleder/rektor og tre teamledere for henholdsvis 1-4 trinn, 5-7 trinn og skolefritidsordning (sfo). Roverud skole inngår i tjenesteområdet Oppvekst sammen med øvrige skoler, barnehager, familieavdeling, voksenopplæring og PPT.

Kongsvinger kommune har ledig stilling som enhetsleder/rektor for Roverud skole. Tiltredelse 1. august 2018.

Arkivsak-ID: 18/568

Oppgaver og ansvar

Enhetsleder har ansvar for tjenester, personal og økonomi og rapporterer til kommunalsjef for tjenesteområdet Oppvekst. 

Kongsvinger kommune vektlegger mestringsorientert ledelse og styring i alt arbeid.  Kommunens ledere skal jobbe innovativt og helsefremmende. Brukerens – i dette tilfellet elevens – beste skal ligge til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger.

Kongsvingerskolen deltar aktivt i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring og har følgende innsatsområder:

  • Lesing, skriving og regning
  • Inkluderende læringsmiljø
  • Fullføring i videregående skole
  • 21. århundrets kompetanser

Kvalifikasjonskrav

Til lederstillingen kreves minimum utdanning som lærer samt lederutdanning. Personlig egnethet og lederegenskaper er nødvendig.

Det vil bli lagt vekt på:

  • ledererfaring
  • vilje og lyst til å påta seg lederansvar, gode samarbeidsegenskaper og evne til å lede, utvikle og inspirere ansatte
  • evne og vilje til å utvikle skole og skolefritidsordning gjennom klare og tydelige mål
  • evne til å utnytte skolens ressurser gjennom målrettet arbeid og delegering
  • erfaring og utdanning

Annet

Lønn etter avtale.

Gydlig politiattest må framlegges før tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon
Kommunalsjef Kjersti Vevstad, tlf. 930 18 333.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 1. april 2018

Sist oppdatert: 08.03.2018 10:59
Tekst: 
Foto: 
Topp