Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Enhetsleder, Brandval oppvekstsenter

Brandval oppvekstsenter ligger på Brandval i Kongsvinger kommune og består av en toavdelingsbarnehage, skole 1-7 og sfo. Det er for tiden 29 barn i barnehagen og 73 elever i skolen. Oppvekstsenteret ledes av enhetsleder som innehar rollene som styrer og rektor. Oppvekstsenteret inngår i tjenesteområdet Oppvekst sammen med andre barnehager, skoler, familieavdeling, voksenopplæring og PPT.

Kongsvinger kommune har ledig stilling som enhetsleder for Brandval oppvekstsenter. Tiltredelse 1. august 2018.

Arkivsak-ID: 18/349

Arbeidsoppgaver og ansvar

Enhetsleder har ansvar for tjenester, personal og økonomi og rapporterer til kommunalsjef for tjenesteområdet Oppvekst. 

Kongsvinger kommune vektlegger mestringsorientert ledelse og styring i alt arbeid.  Kommunens ledere skal jobbe innovativt og helsefremmende. Brukerens – i dette tilfellet barnets/elevens – beste skal ligge til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger.

Kvalifikasjonskrav

Til lederstillingen kreves minimum utdanning som lærer i barnehage eller skole, samt lederutdanning. Det er ønskelig med ledererfaring. Personlig egnethet og gode lederegenskaper er nødvendig.

Det vil bli lagt vekt på:

  • vilje og lyst til å påta seg lederansvar, gode samarbeidsegenskaper og evne til å lede, utvikle og inspirere ansatte
  • evne og vilje til å utvikle barnehagen og skolen gjennom klare og tydelige mål
    • evne til å utnytte oppvekstsenterets ressurser gjennom målrettet arbeid og delegering
    • ·       erfaring og utdanning

Annet

Lønn etter avtale.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon
Kommunalsjef Kjersti Vevstad, tlf. 930 18 333.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 20. februar 2018

Sist oppdatert: 21.02.2018 13:42
Tekst: 
Foto: 
Topp