Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Driftsavtaler for fysioterapeuter

Kongsvinger kommune har ledig 2 driftsavtaler for fysioterapeuter, en i 50 % og den andre i 100 %. Tilgjengelig fra 1. september 2018.

Begge de ledige hjemlene er pr i dag knyttet til Gågata fysioterapi og akupunktur, hvor det i dag jobber 2 fysioterapeuter.

Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Fratredende fysioterapeuter krever vederlag for verdien av praksis, inventar og utstyr jmf ASA 4313 punkt 7.1 

Arkivsak-ID: 18/431

Kvalifikasjoner

Det søkes etter offentlig godkjente fysioterapeuter som er fleksible, engasjerte og motiverte for aktiv fysioterapi, med evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis.

Videre ønskes at fysioterapeutene kan bidra til en helhetlig utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen, i samarbeid med kommunal fysioterapitjeneste. Tverrfaglig samarbeid og samhandling med kommunale ressurser prioriteres for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privatpraksis.

  • Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi
  • Erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt
  • Erfaring fra aktiv treningsterapi
  • Erfaring, interesse og evne til å arbeide med alle aldersgrupper
  • Særlig fokus på mestringsperspektivet og rehabilitering
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
  • Dreining til forebyggende arbeid og frisklivssatsing, med kompetanse og interesse for videreutvikling av behandlingstilbud for grupper, særlig rettet mot eldre og personer med livsstilssykdommer
  • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, relasjonsbygging, samt refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder

Annet

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.  

Informasjon om hjemmelen:

For nærmere informasjon om hjemmelen, ta kontakt med hjemmelsinnehavere Bjørg og Bjarne Næs, tlf. 62 81 69 09, eller leder for Helseenheten i Kongsvinger kommune, Anne Christine Ringstad-Nerli, tlf. 920 25 611.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalehjemmel.

Eventuelt oppgjør for praksisoverdragelse er kommunen uvedkommende og må avtales med hjemmelsinnehaver.

SØKNAD

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

SØKNADSFRIST: 19. mars 2018. 

Sist oppdatert: 16.03.2018 08:26
Tekst: 
Foto: 
Topp