Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Barnehagelærer, Marikollen barnehage

Kongsvingerbarnehagen består av fem kommunale og fem private barnehager. Felles for alle barnehagene er at de i årene 2017-21 deltar i Hedmark fylkes FoU-prosjekt Kultur for læring og i Kongsvinger kommunes kommunale satsinger som er Trygghetssirkelen samt å være språk- og realfagskommune.

Marikollen barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Vi arbeider etter inspirasjon fra Reggio Emilias filosofi, og legger vekt på barns medvirkning, den gode dialogen, sanseopplevelser, observasjon og prosjektarbeid både i aldersrene- og aldersblandede grupper. Dokumentasjon er en viktig del av arbeidet.

Barnehagen har 4 avdelinger for barn i alderen 1-6 år.

Vår visjon er å leke og lære i en skapende atmosfære. Å skape kreative, vitebegjærlige og aktive barn som spiller på lag med utforskende, undrende og anerkjennende voksne.

Marikollen barnehage har ledig 70 % stilling som barnehagelærer fra 1. august 2018.

Arkivsak-ID: 18/577

Arbeidsoppgaver og ansvar

På avdelingen er det en pedagogisk leder og barne- og ungdomsarbeidere. Pedagogisk leder har hovedansvar på avdelingen, men alle ansatte deler på det pedagogiske arbeidet med barna.

Kvalifikasjoner

  • Barnehagelærerutdanning og relevant praksis
  • Kjennskap/erfaring med Reggio Emilias filosofi
  • Kjennskap til relasjonskompetanse/Trygghetssirkelen (COS)
  • Kjennskap til pedagogisk bruk av læringsbrett

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner, positiv, kreativ, fleksibel og løsningsorientert

Arbeidsvillkår

Lønn etter kvalifikasjoner/avtale. Øvrige vilkår som for kommunalt ansatte inkludert offentlig tjenestepensjon. 6 måneders prøvetid.

Annet

Ansettelse skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Politiattest må framlegges FØR tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon

Enhetsleder Malin Holt, tlf. 62 87 41 95/934 96 949.

Søknad

Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på https://e-skjema.no/kongsvinger/. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 22. mars 2018

Sist oppdatert: 09.03.2018 12:49
Tekst: 
Foto: 
Topp