Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kontaktpersoner - skole

KONTAKT MED SKOLENE 2016/2017:

 

SKOLE

Kontaktperson PPT

Kontaktperson skolen

Austmarka

Lena Godnes Iversen

Britt-Mari Paulsson

Brandval

Anne Regi Ring /
Aage Engen

Mari Anne Rapstad

Holt

Lena Godnes Iversen

Anne Line Sandvoll

Langeland

Carina Sjøenden

Turid Hagen Bourne

Marikollen

Carina Sjøenden

Jørgen Kristiansen

Roverud

Lena Godnes Iversen

Anne Margrethe Olsen

Tråstad

Lena Godnes Iversen

Anne Line Sandvoll

Vennersberg

Anne Regi Ring

Anne Brænden

Finnskogen Montessorri

Anne Regi Ring

Kristin Mesøy

 NTG-U

 Lena Godnes Iversen

Elisabet Olsson

 

PPT-kontaktpersonens oppgaver i samarbeid med TPO-veileder og rektor:

 • Avklare samarbeidsrutiner og datoer for samarbeidsmøter/tilstedeværelse med sine respektive skoler innen 15. september – og evaluering av samarbeidet innen 15. desember
 • Samordne tilstedeværelse på skolen og samarbeid med helsesøster
 • Oversikt over:
  - elever som er henvist til Kongsvinger PPT
  - elever som det er utarbeidet sakkyndig vurdering på
 • Oversikt/innsikt i hva enhetene ønsker mht. til PPTs arbeid med:
  - organisasjonsutvikling: rutiner og struktur.
  Det er utarbeidet rutiner for problematisk skolefravær som skolen må være godt kjent   med og anvende.
  - kompetanseutvikling: med fokus på tidlig innsats
 • Overgang barnehage – skole: Hvordan samarbeide med barnehageteamet og skolene?
 • Samarbeid med helsestasjon og barnevern

 
Systemarbeid:

I følge opplæringsloven § 5-6 skal PPT "hjelpe skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov." Skoler som ønsker systemarbeid drøfter dette med kontaktpersonen, og rektor melder deretter behovet på henvisningsskjemaet til PPT – under pkt. B eller C.

 

Saksgang: Se her!

  Henvendelser til PPT der saksgangen ikke er fulgt fra skolen vil bli returnert.
Sist oppdatert: 01.09.2017 14:33
Tekst: 
Foto: 
Topp