Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Sakkyndighets arbeid

Når et barn/en elev er henvist PP-tjenesten og saken er vurdert og tatt inn, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, og samtale, testing og observasjon av barnet/eleven, forsøker vi å få et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere videre henvisning til ulike statlige kompetansesentra.

Sist oppdatert: 03.06.2016 12:56
Tekst: 
Foto: 
Topp