Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hva gjør PPT

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

De skal også gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for elever som har behov for det.

Kommuner og fylkeskommuner henter inn råd fra PP-tjenesten blant annet i disse sakene:

  • spesialundervisning på skolen (§ 5-1)
  • for voksne med behov for grunnskoleopplæring (§ 4a-2)
  • tidligere skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
  • utsatt skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
  • fritak fra opplæringsplikten (§ 2-1 fjerde ledd)
  • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen og i videregående opplæring (§§ 2-6 og 3-9)
  • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring (§§ 2-14 og 3-10)
  • særskilt inntak til videregående skoler (§ 3-1 sjette ledd)
  • utvidet opplæringstid i videregående opplæring (§ 3-1 femte ledd)
Sist oppdatert: 27.05.2016 14:43
Tekst: 
Foto: 
Topp